Správa sítí

Spravujeme IT systémy odborně, spolehlivě a s úsměvem.

Stavba sítí

Navrhujeme a realizujeme počítačové sítě přesně dle potřeb našich klientů.

Služby pro domácnosti

Řešíme jakékoliv problémy s domácí IT technikou.

Vývoj software na zakázku

Vyvíjíme software, který našim zákazníkům šetří čas a přináší zisk.

Úpravy a modernizace stávajících aplikací

Upravujeme starší aplikace pro chod v moderním prostředí.  

  • Správa sítí

  • Stavba sítí

  • Služby pro domácnosti

  • Vývoj software na zakázku

  • Úpravy a modernizace stávajících aplikací

Zpracování exportů ze SAP a jiných robustních systémů

Zpracování exportů ze SAP

Střední a větší podniky často disponují komplexním informačním systémem tak zvaným ERP (Enterprise Resource Planning).  ERP systémy jsou psané univerzálně a individuální požadavky jednotlivých zákazníků jsou řešeny různými přídavnými moduly, případně speciální konfigurací existujících modulů číst více...

Úpravy a modernizace stávajících aplikací

 Úpravy a modernizace stávajících aplikací

Častým jevem v mnoha společnostech je používání aplikací a informačních systémů, které již svou podobou nebo prostředím, ve kterém byly vyvinuty, neodpovídají současným potřebám firmy.  Problémem může být i používání více aplikací bez vzájemné datové provázanosti číst více...

Funkční postup obnovy exchange store

Potřeboval jsem na Exchange 2003 obnovit schránku jednoho uživatele, který si omylem smazal podstatnou část emailů a všiml si toho později, kdy už byly maily smazány natrvalo.

Teoretický postup - odpojit stávající úložiště, někam ho schovat, obnovit úložiště ze staré zálohy, připojit a zprovoznit, exportovat mailbox do PST souboru, odpojit úložiště ze zálohy a připojit aktuální a naimportovat maily z PST.

 

Postup připojení obnoveného úložiště:

 

1) obnovit do zvláštní složky exchange store (mailbox i public), včetně logů pomocí NTbackup (pokud se jedná o zálohu, která je starší a již není v katalogu, dá se tam ručně naimportovat)

2) přesvědčit se, zda zložka s obnovenými soubory není komprimovaná, pokud ano, dekomprimovat

3) umístit úložiště a logy do původních složek na původní cesty

4) zkusit "mount store"

5) pokud selže, tak pustit C:\Program Files\Exchsrvr\bin\eseutil /mh "cesta k souborům úložiště"

6) zkusit "mount store"

7) pokud selže, pustit C:\Program Files\Exchsrvr\bin\eseutil /p "cesta k souborům úložiště"

Provede to "tvrdou" kontrolu konzistence úložiště, smaže logy, může smazat nějaké emaily, ale připraví úložiště do funkčního stavu (proces s 20GB úložištěm trvá cca hodinu)

8) "mount store" a všechno jede :)