Reference

 
1. Lékařská fakulta UK

www.lf1.cuni.cz
(každoroční elektronické vyhodnocování přijímacích zkoušek na fakultu)

 

AC&C Public Relations
www.accpr.cz
(správa počítačové sítě, aplikace: TimeSheets, Novináři a Centrální databáze)

 

ALPAZEL s.r.o.
www.alpazel.cz 
(správa počítačové sítě)

 

AMAGRO s.r.o.
www.amagro.cz/ 
(správa počítačové sítě)

 

Argo spol. s r.o.
www.argo.cz
(správa počítačové sítě)

 

ATEST REALITY s.r.o.
www.atestreality.cz 
(správa počítačové sítě)

 

Berlitz Schools of Languages, spol. s r.o.
www.berlitz.cz
(správa počítačové sítě)

 

Billanc Partners ČR, s.r.o.
www.billancpartners.cz
(správa počítačové sítě)

 

BMZ Polska Sp. z o.o.
www.belsteel.cz
(správa počítačové sítě)

 

brando Prague s.r.o.
www.brandoadvertising.com
(správa počítačové sítě)

 

Brigádník s.r.o.
www.brigadaihned.cz
(správa počítačové sítě, správa PHP aplikace)

 

CFH Group a.s.
www.magniflex.cz

(správa počítačové sítě)

 

Castanea s.r.o.
www.castanea.cz

(správa počítačové sítě)

 

in.concepto s.r.o.
www.concepto.cz

(správa počítačové sítě)

 

Colosseum a.s.
www.colosseum.cz

(správa spočítačové sítě, vývoj software)

 

Studio DesigniQ
www.designiq.cz

(správa počítačové sítě)

 

DEVO GROUP a.s.
www.devo.cz

(správa počítačové sítě)

 

eurodata ČR spol. s.r.o. (nově KODAP data)
www.eurodata-cr.cz
(správa počítačové sítě)

 

Ewals Cargo Care s.r.o.
www.ewals.cz
(aplikace pro řízení logistiky: TransSys a WhiteBoard)

 

FACTA s.r.o.
www.facta.cz
(správa počítačové sítě)

 

FOL-Obal spol. s r.o.
www.folobal.cz
(správa počítačové sítě, aplikace pro tvorbu zakázek a řízení výroby: RekSys2003)

 

FOUR SEASONS TRAVEL, S.R.O.
www.fourseasonstravel.eu
(správa počítačové sítě)

 

FUČÍK & PARTNEŘI s.r.o. 
www.fucik.cz 
(správa počítačové sítě, vývoj SW, rozvoj IT společnosti)

 

GDS Praha s.r.o
www.gear1963.com
(správa počítačové sítě)

 

Hotel Seven Days
www.hotelsevendays.cz
(správa počítačové sítě)

 

Innex CZ, s.r.o.
www.innex.cz
(správa počítačové sítě)

 

ICT Recruitment s.r.o.
www.ictjobs.cz
(správa počítačové sítě)

 

JULIUS MACHÁČEK-KABINET 
www.architekt-casopis.cz

(správa počítačové sítě)

 

K2H s.r.o.
www.k2h.cz

(správa počítačové sítě)

 

Kahlen spol. s r.o.
www.kahlen.cz
(správa počítačové sítě)

 

L'Oréal Česká republika s.r.o.
www.loreal.cz
(správa sítě, správa databázových serverů SQL, vývoj aplikací) 

 

Lékaři bez hranic, o.p.s.
www.lekari-bez-hranic.cz 
(správa sítě)
 

Losky.cz
www.losky.cz
(správa počítačové sítě)

 

Studio Marvil
www.marvil.cz
(systém správy zakázek: MarvilSQL.123)

 

McCoy&Partner, spol. s r.o.
www.mccoy-partner.com
(správa počítačové sítě)

 

MBN advokátní kancelář
www.vasadvokat.cz
(správa počítačové sítě)

 

Mercotrade s.r.o.
www.mercotrade.cz
(správa počítačové sítě)

 

Nakladatelství Forum, s.r.o.
www.forum-media.cz
(aplikace BOZP, k nahlédnutí na stránkách nakladatelství)

 

Orlo s.r.o.
www.orlo.cz
(správa počítačové sítě)

 

Pharmservice s.r.o.
www.pharmservice.cz
(správa počítačové sítě)

 

Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze
www.pmjak.cz
(správa počítačové sítě)

 

PROFIT BOOSTER s.r.o. 
www.profitbooster.cz
(správa počítačové sítě)

 

Obec Psáry
www.psary.cz
(správa počítačové sítě)

 

ResTrial s.r.o.
www.restrial.com
(správa počítačové sítě)

 

RIM INTERNATIONAL, spol. s r.o.
(správa počítačové sítě)

 

Quintiles GesmbH
www.quintiles.com
(správa počítačové sítě, aplikace: StudySys)

 

Ing. Arch. Mojmír Ranný
www.ranny.cz
(správa počítačové sítě)

 

Soliditet, s.r.o.
www.soliditet.cz
(správa počítačové sítě)

 

Spoladore & Bystřický
www.spoladore.com 
(správa počítačové sítě)

 

SEBEL s.r.o.
www.sebel.cz
(správa počítačové sítě)

 

STEM spol. s r.o.
www.stem.cz
(správa počítačové sítě, aplikace pro výběry respondentů, aplikace pro správu a vyhodnocení dotazníků a dat výzkumů)

 

STEM/MARK a.s.
www.stemmark.cz
(správa počítačové sítě)

 

SUN Professionals s.r.o.
www.slunce-stin.cz
(správa počítačové sítě)

 

Talentica s.r.o.
www.talentica.cz
(správa počítačové sítě, úpravy www stránek)

 

TOOLS + s.r.o.
www.toolsplus.cz
(správa počítačové sítě, aplikace pro řízení výroby a nabídek: TOOL Project a TOOL Quotes)

 

Vitapharma, s.r.o.
http://www.vitapharma.cz/

(správa počítačové sítě)

 

XEOS spol. s r.o.
www.xeos.cz

(správa počítačové sítě)

 

Xeos Systems
http://www.xeossystems.cz/

(správa počítačové sítě)

 

Zeiner & Zeiner v.o.s. 
www.zeinerlaw.cz

(správa počítačové sítě)  

 

ZK - Termochem s.r.o.
www.termochem.cz

(správa počítačové sítě)