WayToMyPC

Aplikace slouží k zabezpečenému připojení k Vašemu počítači odkudkoli a kdykoli.

 • Potřebujete pomoc Vašeho IT technika?
 • Chcete na svém PC ukázat prezentaci lidem na druhém konci světa?
 • Jste na dovolené a zapomněl(a) jste něco důležitého udělat na svém počítači?

Tady všude Vám WayToMyPC pomůže bez jakéhokoliv bezpečnostního rizika.

Popis aplikace:

WayToMyPC se skládá ze tří modulů (aplikací). Modul User běží na (cílovém) počítači, jejž chceme vzdáleně zobrazit nebo ovládat. Na počítači (počítačích), ze kterých se k cílovému počítači připojujeme, slouží ke spojení modul Admin. Třetí modul - Server – může běžet kdekoliv - na hostovaném serveru, v cloudu, přímo v síti zákazníka, nebo je možné použít modul provozovaný na serverech WeDoIT.cz.

Jedinou podmínkou pro úspěšné připojení je přístup všech počítačů k internetu. Nerozhoduje typ spojení, ani to, zda jsou počítače za NAT, firewally apod.

Veškerá komunikace mezi moduly probíhá zašifrovaně, včetně přenosu jedinečného klíče, který uživatel modulu User musí sdělit uživateli modulu Admin.

Vlastnosti:

 • Nezávislost na připojení, firewallech a směrovačích na cestě mezi propojovanými počítači
 • Šifrování veškeré komunikace
 • Optimalizace rychlosti přenosu
 • Několik možností přizpůsobení rozlišení obrazovky cílového počítače
 • Podpora přenosu souborů

Připravované vlastnosti:

 • režim prezentace – pouze přenos obrazovky (i k několika uživatelům najednou), bez možnosti ovládání ze strany uživatelů
 • nahrávání průběhu připojení s možností pozdějšího přehrání (zejména pro potřeby prezentací)
 • běh modulu User jako služby (pro možnost přihlášení Admina pod jiným uživatelským jménem apod.)
 • Funkcionality chat a přenos hlasu během připojení
 • Přístup z jiných platforem, než MS (iPad, Linux apod.)


HW a SW požadavky:

Systém Microsoft Windows XP nebo vyšší, Microsoft Server 2003 nebo vyšší, instalovaný .NET FrameWork 2.0 nebo vyšší.

 

 

WayToMyPC se skládá ze tří modulů (aplikací). Modul User běží na (cílovém) počítači, jejž chceme vzdáleně zobrazit nebo ovládat. Na počítači (počítačích), ze kterých se k cílovému počítači připojujeme, slouží ke spojení modul Admin. Třetí modul - Server – může běžet kdekoliv - na hostovaném serveru, v cloudu, přímo v síti zákazníka, nebo je možné použít modul provozovaný na serverech WeDoIT.cz.

 

Jedinou podmínkou pro úspěšné připojení je přístup všech počítačů k internetu. Nerozhoduje typ spojení, ani to, zda jsou počítače za NAT, firewally apod.

 

Veškerá komunikace mezi moduly probíhá zašifrovaně, včetně přenosu jedinečného klíče, který uživatel modulu User musí sdělit uživateli modulu Admin.